ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام
 • حداکثر تعداد کور
 • ظرفیت مفصل
 • مدل
 • نام برند
 • نوع اسپلیتر
 • نوع کانکتور A
 • تعداد پورت
 • تعداد کور
 • نوع کانکتور
 • نوع کانکتور
 • کانکتور
 • پنل آداپتور
 • تعداد کاست
 • نوع آداپتور
 • نوع پالیش
 • نوع فیبر
 • نوع فیبر
 • نوع کاست
 • نوع کانکتور
 • تعداد فیبر
 • تعداد کاست
 • ساختار آداپتور
 • طول موج
 • ظرفیت هر کاست
 • نوع کابل
 • تعداد ورودی اصلی و فرعی
 • جنس بدنه
 • ظرفیت
 • نوع فیبر
 • نوع فیبر
 • نوع نصب
 • ابعاد
 • شکل بدنه
 • نوع پیکربندی
 • نوع پالیش
 • وزن
 • IP
 • قطر کابل
 • تعداد تارفیبر
 • حداقل شعاع خمش فیبر
 • طول موج
 • تعداد فیبر
 • نوع کانکتور
 • تضعیف
 • قطر کابل
فیلتر توسط سازنده

تجهیزات پسیو فیبر نوری

تجهیزات پسیو فیبرنوری

تجهیزات پسیو فیبر نوری شامل انواع قطعات کوچک و بزرگی است که برای اتصال و تقویت سیگنال‌های نوری در شبکه‌های فیبرنوری استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع کانکتورها، پچ‌پنل‌ها، کابل‌های فیبرنوری، مفصل های فیبرنوری،آداپتورها،پیگتیل ها،باکس ها، کابینت ها و تقویت‌کننده‌های فیبرنوری می‌شود.

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC LC DX 2MM 60M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC LC DX 2MM 60M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to FC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  5,800,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 3MM 50M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 3MM 50M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to SC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  5,000,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 3MM 5M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 3MM 5M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to SC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  5,000,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC SC DX 2MM 50M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC SC DX 2MM 50M UPC نوع کانکتور: FC UPC to SC UPC نوع فیبر: OS2 9/125μm طول موج: 1310/1550nm

  5,000,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC LC DX 2MM 40M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری FC LC DX 2MM 40M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to FC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  4,200,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری LC LC DX 2MM 40M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری LC LC DX 2MM 40M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to LC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  4,200,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 40M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 40M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to SC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  4,200,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 35M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 35M UPC

  نوع کانکتور: SC UPC to LC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  3,800,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC SC DX 2MM 30M APC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC SC DX 2MM 30M APC

  نوع کانکتور: SC UPC to SC APC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  3,400,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC SC DX 2MM 30M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC SC DX 2MM 30M UPC

  نوع کانکتور: SC UPC to SC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  3,400,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 30M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری SC LC DX 2MM 30M UPC

  نوع کانکتور: LC UPC to SC UPC

  نوع فیبر: OS2 9/125μm

  طول موج: 1310/1550nm

  3,400,000 ریال

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری LC LC DX 2MM 30M UPC

  پچ کورد سینگل مود فیبر نوری LC LC DX 2MM 30M UPC نوع کانکتور: LC UPC to LC UPC نوع فیبر: OS2 9/125μm طول موج: 1310/1550nm

  3,400,000 ریال