ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

محصولات جدید

محصولات جدید

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8247W5 ONT

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8247W5 ONT

 • تعداد پورت تلفن : 1 عدد
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد USB پورت : 1 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند
 • تعداد پورت CATV : یک عدد

42,000,000 ریال

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8247W ONT

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8247W ONT

 • تعداد پورت تلفن : 1 عدد
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد USB پورت : 1 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند
 • تعداد پورت CATV : یک عدد

35,000,000 ریال %10 31,500,000 ریال

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8245W5 ONT

 مودم فیبر نوری Huawei EchoLife EG8245W5 ONT

 • تعداد پورت تلفن : 1 عدد
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد USB پورت : 1 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند

32,000,000 ریال

دستگاه Huawei OLT MA5800 X2

دستگاه Huawei OLT MA5800 X2

 • ظرفیت سوئیچینگ : 248Gbit/s
 • تعداد کارت سرویس قابل نصب : 2 عدد
 • پشتیبانی از کارت های کنترلی : MPSA, MPSC, MPSG قیمت فقط برای شاسی دستگاه می باشد

1,324,323,000 ریال

دستگاه Huawei OLT MA5800 X7

دستگاه Huawei OLT MA5800 X7

 • ظرفیت سوئیچینگ : MPLAE: 3.6 Tbit/s, MPLBE: 8 Tbit/s, MPLGE : 8.6 Tbit/s
 • تعداد کارت سرویس قابل نصب : 7 عدد
 • پشتیبانی از کارت های کنترلی : MPLB, MPLA این دستگاه شامل power PILA کارت 2 عدد - CONTROL MPLA کارت 2 عدد - کارت فن می‌باشد

2,648,794,500 ریال

مودم فیبر نوری Huawei OptiXstar K662c

مودم فیبر نوری Huawei OptiXstar K662c

 • تعداد پورت تلفن : فاقد پورت تلفن
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد پورت USB : بدون پورت USB
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند

45,000,000 ریال %4 43,000,000 ریال

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife HN8245Q ONT

مودم فیبر نوری Huawei EchoLife HN8245Q ONT

 • تعداد پورت تلفن : 2 عدد
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد پورت USB پورت : 2 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند

104,500,000 ریال

مودم فیبر نوری HUAWEI EchoLife HN8145V ONT

مودم فیبر نوری HUAWEI EchoLife HN8145V ONT

 • تعداد پورت تلفن : 1 عدد
 • تعداد پورت‌ شبکه : 4 عدد
 • تعداد USB پورت : 1 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند

100,000,000 ریال

مودم فیبر نوری Huawei OptiXstar EG8145X6

مودم فیبر نوری Huawei OptiXstar EG8145X6

 • تعداد پورت تلفن : 1 عدد
 • تعداد پورت شبکه : 4 عدد
 • تعداد USB پورت : 2 عدد
 • سرعت پورت شبکه : 4 عدد گیگ
 • باند فرکانسی : دو باند

99,000,000 ریال