ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام برند
 • تعداد کور
 • نوع فیبر
 • نوع کابل
فیلتر توسط سازنده

کابل فیبر نوری سینگل مود

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  کابل فیبر نوری 24 کور سینگل مود نگزس

  کابل فیبر نوری 24 کور سینگل مود نگزس
  تعداد کور: 24 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود نگزنس

  کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود نگزنس

  تعداد کور: 12 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 12 کور سينگل مود خاکی قندی

  کابل فيبرنوری 12 کور سينگل مود خاکی قندی
  تعداد کور: 12 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فیبر نوری 8 کور سینگل مود قندی

  کابل فیبر نوری 8 کور سینگل مود قندی

  تعداد کور: 8 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوري 8 کور سينگل مود نگزنس

  کابل فيبر نوري 8 کور سينگل مود نگزنس

  تعداد کور: 8 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  كابل ميكرو 24 کور سينگل مود

  كابل ميكرو 24 کور سينگل مود

  تعداد کور: 24 کور

  نوع فیبر : سینگل مود

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 48 کور سينگل مود کانالی قندی

  کابل فيبر نوری 48 کور سينگل مود کانالی قندی
  تعداد کور: 48 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 72 کور سينگل مود خاکی قندی

  کابل فيبرنوری 72 کور سينگل مودخاکی قندی

  تعداد کور: 72 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل 12 کور سينگل مود کانالی قندی

  کابل 12 کور سينگل مود کانالی قندی

  تعداد کور: 12 کور

  نوع فیبر: سینگل مود

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 12 کور سينگل مود هوايی قندی

  کابل فيبر نوری 12 کور سينگل مود هوايی قندی

  تعداد کور: 12 کور

  نوع کابل: هوایی

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 12 کور سينگل مود هوايی ADSS قندی

  کابل فيبرنوری 12 کور سينگل مود هوايی ADSS قندی
  تعداد کور: 12 کور
  نوع کابل: هوایی

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوري 12 کور NZ OBFC رفسنجان

  کابل فيبر نوري 12 کور NZ OBFC رفسنجان

  تعداد کور: 12 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت