ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام برند
 • تعداد کور
 • نوع فیبر
 • نوع کابل

کابل فیبر نوری دراپ

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  کابل دراپ فیبر نوری 2کور steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 2 کور steel G657
  تعداد کور: 2 کور
  نوع کابل: Indoor

  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 2 کور outdoor steel G657

  • کابل دراپ فیبر نوری 2کور outdoor steel G657
  • تعداد کور: 2 کور
  • نوع کابل: Outdoor
  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 4کور indoor steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 4 کور indoor steel G657
  تعداد کور: 4 کور
  نوع کابل: Indoor

  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 4کور outdoor steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 4 کور outdoor steel G657
  تعداد کور: 4 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 6کور outdoor steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 6 کور outdoor steel G657
  تعداد کور: 6 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 6کور indoor steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 6 کور indoor steel G657
  تعداد کور: 6 کور
  نوع کابل: Indoor

  تماس برای قیمت

  کابل دراپ فیبر نوری 12کور outdoor steel G657

  کابل دراپ فیبر نوری 12کورoutdoor steel G657
  تعداد کور: 12 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت