ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

پچ کورد مالتی مود MTP/MPO

کابل های فیبر نوری MTP®/MPO دارای کانکتورهای چند کور (Core) هستند که عملکردی سازگارتر و قابل اعتمادتری را در کابل کشی پر تراکم و با افت کم ارائه می دهند. بنابراین به بخش جدایی ناپذیر از انتقال داده 40G/100G در مراکز داده بزرگ تبدیل می‌شوند. از این رو، استانداردهای TIA سه نوع قطبیت فیبر MTP®/MPO را تعریف می کنند: نوعA، نوعBو نوعC. کابل های فیبر نوری MTP®/MPO با انواع مختلف قطبیت فیبر ممکن است، کاربردهای کابل کشی متفاوتی داشته باشند. در این مقاله به طور عمده کابل های فیبر نوری MTP®/MPO نوعB  و کاربردهای آنها را معرفی خواهیم کرد. 

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  پچ کورد فیبر نوری MTP 24 Female - Female 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 24 Female - MTP 24 Female OM4 1m

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 16 Female - Female 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 16 APC Female - MTP 16 APC Female OM4

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: APC to APC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Male - Male 2m

   پچ کورد فیبر نوری MTP PRO 12 Male - MTP PRO 12 Male OM4 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female - Female 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female to MTP 12 Female OM5 1m

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM5 50/125μm
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 16 APC Female - 8 LC UPC Duplex 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 16 APC Female - 8 LC UPC Duplex OM4 

  • طول موج: 850/1300nm
  •  نوع فیبر: OM4 50/125μm
  • نوع پالیش: APC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 24 Female to 2 x MTP 12 Female 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 24 Female to 2 x MTP 12 Female 1m 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female - Female 10m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female - MTP 12 Female OM4 10m 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Male - Male 5m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Male - MTP 12 Male OM4 5m 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female - Female OM5 1m

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Female - MTP 12 Female OM5 1m 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM5 50/125μm
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت

  پچ کورد فیبر نوری MTP 12 Male - Male 10m

  پچ گورد فیبر نوری MTP 12 Male - MTP 12 Male OM4 10m 

  • طول موج: 850/1300nm
  • نوع فیبر: OM4 50/125μm 
  • نوع پابلیش: UPC to UPC
  تماس برای قیمت