ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام برند
 • تعداد کور
 • نوع کابل
 • جنس روکش
 • نوع فیبر
 • نوع کابل
 • متراژ
 • رنگ

نگزنس

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  کابل فیبر نوری 24 کور سینگل مود نگزس

  کابل فیبر نوری 24 کور سینگل مود نگزس
  تعداد کور: 24 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود نگزنس

  کابل فیبر نوری 12 کور سینگل مود نگزنس

  تعداد کور: 12 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 12 کور سينگل مود خاکی قندی

  کابل فيبرنوری 12 کور سينگل مود خاکی قندی
  تعداد کور: 12 کور
  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فیبر نوری 8 کور سینگل مود قندی

  کابل فیبر نوری 8 کور سینگل مود قندی

  تعداد کور: 8 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوري 8 کور سينگل مود نگزنس

  کابل فيبر نوري 8 کور سينگل مود نگزنس

  تعداد کور: 8 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  كابل ميكرو 24 کور سينگل مود

  كابل ميكرو 24 کور سينگل مود

  تعداد کور: 24 کور

  نوع فیبر : سینگل مود

  تماس برای قیمت

  کابل فيبر نوری 72 کور سينگل مود خاکی قندی

  کابل فيبرنوری 72 کور سينگل مودخاکی قندی

  تعداد کور: 72 کور

  نوع کابل: Outdoor

  تماس برای قیمت

  کابل 12 کور سينگل مود کانالی قندی

  کابل 12 کور سينگل مود کانالی قندی

  تعداد کور: 12 کور

  نوع فیبر: سینگل مود

  تماس برای قیمت

  کابل شبکه CAT6 SFTP نگزنس

  کابل شبکه CAT6 SFTP نگزنس

  • نوع کابل: CAT6, SFTP
  تماس برای قیمت