ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

طراحی شبکه های فیبر نوری

قبل از اجرا و خرید تجهیزات شبکه فیبر نوری به منظور کاهش هزینه ها و زمان اجرای پروژه های فیبر نوری با توجه به شرایط محیطی، میزان بودجه و  لیست نیازمندی های کارفرما، طراحی شبکه انجام و طی مراحلی به تائید کارفرما می‌رسد.

شبکه های فیبر نوری ضمن دارا بودن مزایای مختلف به شرطی کارآمدی لازم را خواهد داشت که از ابتدا در طرح شبکه به درستی توپولوژی و همبندی شبکه محاسبه شده باشد. برآورد تجهیزات، انتخاب نوع تجهیزات (LOM)  و Site Survey دقیق منجر به بالا رفتن ضریب اطمینان، افزایش امنیت و مستندسازی در هر مرحله از پروژه می شود.

در مرحله طراحی توپولوژی، جنس و نوع کابل فیبر نوری، متراژ کابل، مسیرهای کابل کشی، لوازم مصرفی، نوع و تعداد دستگاه ها و لوازم جانبی، زمان اجرای هر مرحله و برآورد دقیق از هزینه تهیه به طور مستند ارائه می شود.

مرتب سازی بر اساس