ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نوع رک
 • تعداد یونیت
 • عمق

رک ایستاده

رک ایستاده یا رک استند یک نوع رک است که برای نصب و سازماندهی تجهیزات الکترونیکی و شبکه به صورت عمودی و ایستاده استفاده می‌شود. این نوع رک به طور مستقل و ایستاده بر روی زمین یا سطح افقی قرار می‌گیرد

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 60

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 60

  • تعداد یونیت: 22U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 80

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 80

  • تعداد یونیت: 42U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 12 یونیت عمق 60

  رک ایستاده 12 یونیت عمق 60

  • تعداد یونیت: 12U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 100

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 100

  • تعداد یونیت: 22U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 80

  رک ایستاده 22 یونیت عمق 80

  • تعداد یونیت: 22U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 28 یونیت عمق 80

  رک ایستاده 28 یونیت عمق 80

  • تعداد یونیت : 28U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 32 یونیت عمق 100

  رک ایستاده 32 یونیت عمق 100

  • تعداد یونیت : 32U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 100

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 100

  • تعداد یونیت: 42U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 60

  رک ایستاده 42 یونیت عمق 60

  • تعداد یونیت: 42U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 27 یونیت عمق 80

  رک ایستاده 27 یونیت عمق 80

  • تعداد یونیت: 27U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 27 یونیت عمق 100

  رک ایستاده 27 یونیت عمق 100

  • تعداد یونیت: 27U
  تماس برای قیمت

  رک ایستاده 37 یونیت عمق 80

  رک ایستاده 37 یونیت عمق 80

  • تعداد یونیت: 37U
  تماس برای قیمت