ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

دستگاه OTDR SKYCOM

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  دستگاه OTDR Skycom T-OT750 S-A28

  OTDR Skycom T-OT750 S-A28

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 5/6 اینچ
  •  طول موج: 1310nm,1550nm
  تماس برای قیمت

  دستگاه OTDR Skycom T-OT750 S-A32

  دستگاه OTDR Skycom T-OT750 S-A32

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 5/6 اینچ
  •  طول موج: 1310nm,1550nm
  تماس برای قیمت

  دستگاه OTDR Skycom T-OT750 S-A35

  OTDR Skycom T-OT750 S-A35

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 5/6 اینچ
  •  طول موج: 1310nm,1550nm
  تماس برای قیمت

  دستگاه OTDR Skycom T-OT750 S-A37

   OTDR Skycom T-OT750 S-A37

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 5/6 اینچ
  •  طول موج: 1310nm,1550nm
  تماس برای قیمت

  دستگاه OTDR Skycom T-OT600 SV20A

  OTDR Skycom T-OT600 SV20A

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 6/5 اینچ
  •  طول موج: 1310nm, 1550nm
  تماس برای قیمت

  دستگاه OTDR Skycom T-OT600 SV20B

  OTDR Skycom T-OT600 SV20B 

  • صفحه نمایش: لمسی TFT با سایز 6/5 اینچ
  •  طول موج: 1310nm, 1550nm
  تماس برای قیمت