ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

انبار گردانی سورین نت

تشعشعات فیبرنوری

تشعشعات فیبر نوری برای انتقال اطلاعات از طریق شبکه‌های فیبر نوری استفاده می‌شوند. در این فرآیند، امواج نوری به صورت پالس‌های نوری به طول موج‌های مختلف برای انتقال اطلاعات استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، در اینترنت، اطلاعات از طریق فیبر نوری بین کشورها و شهرها با سرعت بالا انتقال می‌یابند.

با توجه به میزان توان و موجودیت فیبر نوری، تشعشعات فیبر نوری به طور قابل توجهی کمتر از سایر فناوری‌های ارتباطی همچون تلفن همراه، وای‌فای و غیره تاثیر می‌گذارند. بنابراین تشعشعات فیبر نوری به طور عمده بی‌ضرر هستند و از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند.

در یک مطالعه انجام شده در سال 2018، نشان داده شد که تشعشعات فیبر نوری در سطحی که از آن در شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌شود، به طور عمده بی‌خطر هستند و بسیار کمتر از محدوده تشعشعات مجاز استانداردهای بهداشتی هستند.

هرچند برخی افراد ممکن است نسبت به تشعشعات فیبر نوری حساسیت داشته باشند، اما این حساسیت‌ها نادر هستند و برای عده انگشت شماری رخ می‌دهد. در هر صورت، برای کاهش تماس با تشعشعات فیبر نوری، می‌توان از محافظ‌های شفافیت نوری که در برخی از گجت‌های الکترونیکی وجود دارند استفاده کرد.

در نتیجه، تشعشعات فیبر نوری برای انتقال اطلاعات بی‌ضرر هستند و از لحاظ بهداشتی مشکلی ندارند. با این حال، برخی افراد ممکن است حساسیت نسبت به این تشعشعات داشته باشند و می‌توانند با استفاده از محافظ‌های شفافیت نوری این تماس را کاهش دهند.

با این حال، برخی از مطالعات نشان داده‌اند که برخی از تشعشعات فیبر نوری می‌توانند بر روی برخی از سلول‌های بدن تاثیر بگذارند. به عنوان مثال، یک مطالعه انجام شده در سال 2013 نشان داد که تشعشعات فیبر نوری ممکن است باعث افزایش دمای بدن شود و به همین دلیل ممکن است بر روی سلامت دستگاه گوارش تاثیر بگذارد. با این حال، نتایج این مطالعه هنوز قابل اعتماد نیستند و باید این موضوع توسط مطالعات بیشتری بررسی شود.

همچنین، برخی از مطالعات مبتنی بر حیوانات نشان داده‌اند که تشعشعات فیبر نوری ممکن است بر روی سلامت جنین تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، یک مطالعه روی موش‌ها نشان داد که تشعشعات فیبر نوری ممکن است باعث کاهش وزن جنین‌ها شود.

با این حال، نتایج این مطالعه نیز باید با احتیاط در نظر گرفته شوند زیرا این مطالعه فقط روی موش‌ها انجام شده است و نتایج آن را نمی‌توان به طور کامل برای انسان‌ها تعمیم داد.

 

 

نظر خود را وارد نمایید