ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام
 • مدل
 • کانکتور
 • نوع کاست
 • تعداد کاست
 • ظرفیت
 • ابعاد
 • وزن
 • IP
فیلتر توسط سازنده

باکس FAT

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  باکس FAT 24 CORE M PUYESH

  باکس FAT 24 CORE M PUYESH

  • کانکتور : SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 4 کاست
  • ظرفیت : 48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 24 CORE S PUYESH

  باکس FAT 24 CORE S PUYESH

  • کانکتور : SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 2 کاست
  • ظرفیت : 24 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 12 CORE SS PUYESH

  باکس FAT 12 CORE SS PUYESH

  • کانکتور : SC ,LC, FC
  • تعداد کاست : حداکثر 2 کاست
  • ظرفیت : 12 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 48 Core L PUYESH

  باکس FAT 48 Core L PUYESH

  • کانکتور : SC ,LC,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 4 کاست
  • ظرفیت : 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 32 CORE

  باکس FAT 32 CORE

  • کانکتور : SC
  • ظرفیت : 32 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 96 CORE L

  باکس FAT 96 CORE L

  • کانکتور : SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 4 کاست
  • ظرفیت : 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 24 CORE M SUNSIL

  باکس FAT 24 CORE M SUNSIL

  • کانکتور : SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 4 کاست
  • ظرفیت : 48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 24 CORE S SUNSIL

  باکس FAT 24 CORE S SUNSIL

  • کانکتور : SC , LC, FC
  • تعداد کاست : حداکثر 2 کاست
  • ظرفیت : 24 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 48 CORE M SUNSIL

  باکس FAT 48 CORE M SUNSIL

  • کانکتور : SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست : حداکثر 4 کاست
  • ظرفیت : 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 12 CORE SS SUNSIL

  باکس FAT 12 CORE SS SUNSIL

  • کانکتور: SC ,LC ,FC
  • تعداد کاست: حداکثر 2 کاست
  • ظرفیت: 12 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 8 CORE

  باکس FAT 8 CORE

  • کانکتور : SC , LC, FC
  • تعداد کاست : حداکثر 1 کاست
  • ظرفیت : 8 کور
  • نوع کاست OST/S2
  • قابلیت نصب بر روی دیوار
  تماس برای قیمت