زبان/ ارز
فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نام
 • مدل
 • کانکتور
 • نوع کاست
 • تعداد کاست
 • ظرفیت
 • ابعاد
 • وزن
 • IP

باکس FAT

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  باکس FAT 24 CORE M PUYESH

  نام: FAT 24 CORE M PUYESH

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 4 کاست

  ظرفیت: 48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 24 CORE S PUYESH

  نام: FAT 24 CORE S PUYESH

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 2 کاست

  ظرفیت: 24 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 12 CORE SS PUYESH

  نام: FAT 12 CORE SS
  کانکتور: SC , LC, FC
  تعداد کاست: حداکثر 2 کاست
  ظرفیت: 12 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 48 Core L PUYESH

  نام: FAT 48 Core L PUYESH
  کانکتور: SC , LC, FC
  تعداد کاست: حداکثر 4 کاست
  ظرفیت: 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 32 CORE

  تماس برای قیمت

  باکس FAT 96 CORE L

  نام: FAT 96 CORE L

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 4 کاست

  ظرفیت: 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 24 CORE M SUNSIL

  نام: FAT 24 CORE M SUNSIL

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 4 کاست

  ظرفیت: 48 کور
  -

  باکس FAT 24 CORE S SUNSIL

  نام: FAT 24 CORE S SUNSIL

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 2 کاست

  ظرفیت: 24 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 48 CORE M SUNSIL

  نام: FAT 48 CORE M SUNSIL

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 4 کاست

  ظرفیت: 96~48 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 12 CORE SS SUNSIL

  نام: FAT 12 CORE SS SUNSIL

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 2 کاست

  ظرفیت: 12 کور
  تماس برای قیمت

  باکس FAT 8 CORE

  نام: FAT 8 CORE

  کانکتور: SC , LC, FC

  تعداد کاست: حداکثر 1 کاست

  ظرفیت: 8 کور
  تماس برای قیمت