ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نوع اسپلیتر
 • نوع کانکتور
 • نوع پیکربندی

اسپلیتر قلمی

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 2*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 2*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 8*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 8*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 16*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 16*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 32*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 32*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 16*1 SC APC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 16*1 SC APC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*1 SC APC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*1 SC APC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 8*1 SC APC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 8*1 SC APC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 64*1 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 64*1 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*2 SC UPC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 4*2 SC UPC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 2*1 SC APC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 2*1 SC APC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 32*1 SC APC

  اسپلیتر قلمی فیبر نوری 32*1 SC APC

  • نوع اسپلیتر: اسپلیتر قلمی PLC
  • نوع کانکتور: SC
  تماس برای قیمت