ای-نماد عضو نظام صنفی اتاق بازرگانی

خرید انواع مودم فیبر نوری هواوی و فایبرهوم

فیلتر موجودیت
فیلتر براساس مشخصات فنی
 • نوع اسپلیتر
 • نوع کانکتور
 • نوع پیکربندی

اسپلیتر باکس

مرتب سازی بر اساس
  نمایش در هر صفحه

  اسپلیتر LGX BOX 1*16 SC APC

  اسپلیتر LGX BOX 1*16 SC APC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/APC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*16 SC UPC

  اسپلیتر LGX BOX 1*16 SC UPC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/UPC

  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*2 SC APC

  اسپلیتر LGX BOX 1*2 SC APC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/APC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*2 SC UPC

  اسپلیتر LGX BOX 1*2 SC UPC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/UPC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*8 SC APC

  اسپلیتر LGX BOX 1*8 SC APC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/APC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*4 SC UPC

  اسپلیتر LGX BOX 1*4 SC UPC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/UPC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*8 SC UPC

  اسپلیتر LGX BOX 1*8 SC UPC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/UPC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*32 SC APC

  اسپلیتر LGX BOX 1*32 SC APC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/APC
  تماس برای قیمت

  اسپلیتر LGX BOX 1*32 SC UPC

  اسپلیتر LGX BOX 1*32 SC UPC

  • نوع فیبر: Singlemode
  • نوع کانکتور: SC/UPC
  تماس برای قیمت